int(287)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Consortium.

Mae Consortiwm Media Cymru wedi’i ffurfio o 23 o bartneriaid o fyd diwydiant, y byd academaidd ac o faes arweinyddiaeth leol o bob cwr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Consortium

Drwy Media Cymru mae’r sefydliadau hyn yn dod ynghyd am y tro cyntaf i gydweithio ar weledigaeth a rennir ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau.

Mae darlledwyr, stiwdios, cwmnïau technoleg a chynhyrchu cyfryngau, lleoliadau, darparwyr addysg ac arweinwyr lleol yn rhan o’r Consortiwm, ac mae’n digwydd dan arweinyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Maen nhw’n gyfrifol am arwain amrywiaeth o brosiectau ymchwil, datblygu ac arloesedd Media Cymru.

Ein partneriaid consortiwm yw:

Consortium

Alacrity Foundation

Consortium

BBC Cymru Wales

Consortium

Boom Cymru

Consortium

Cardiff Capital Region (CCR)

Consortium

Cardiff Council

Consortium

Cardiff Metropolitan University (PDR)

Consortium

Cardiff Productions

Consortium

Cardiff University

Consortium

Channel 4

Consortium

Dragon Post (Wales)

Consortium

Ffilm Cymru Wales

Consortium

Gorilla TV

Consortium

Nimble Productions

Consortium

Object Matrix

Consortium

Rescape Innovation

Consortium

Rondo Media

Consortium

Seren Virtual Production

Consortium

S4C

Consortium

TownSq

Consortium

University of South Wales

Consortium

Unquiet Media

Consortium

Wales Interactive

Consortium

Welsh Government (Creative Wales)

Explore

Consortium

Projects

Explore the projects led by our Consortium. Our work covers four themes: green, fair, global and growth and addresses areas including technology, innovation spaces and future skills.

Rhagor o wybodaeth
Consortium

Our team

Meet the Media Cymru team. As a team we unite people towards a common goal to grow the sector. We build on each other's strengths to shape the industry.

Rhagor o wybodaeth
Consortium

Our vision

To make Wales a green, fair and economically sustainable hub for media production and innovation, where Research and Development (R&D) is embedded into its thriving media sector.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign up