int(655)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

int(655)
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 20.02.2023

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Chwefror

Dyddiad: 28.02.2023

Amser: 5:00 - 7:00 pm

Lleoliad: bigmoose coffee co. 4-5 Frederick Street Saint Davids Centre CF10 2DB

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Mae’r Cyfarfod Arloeswyr Creadigol yn sesiwn dal i fyny anffurfiol, misol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol ar draws De Cymru a gynhelir ar ddydd Mawrth olaf pob mis.

P’un a ydych chi’n newydd i’r diwydiant ac yn dechrau o’r dechrau neu’n rhedeg y cwmni, mae croeso i bawb!

Mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau newydd heb ffurfioldebau digwyddiadau rhwydweithio a dal i fyny â’r hyn sy’n digwydd yn y diwydiant.