int(755)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

int(755)
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 22.05.2023

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Mehefin

Dyddiad: 27.06.2023

Amser: 6:00 - 8:00 pm

Lleoliad: Tiny Rebel, 22 High Street, Newport, NP20 1FX

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Mae’r Cyfarfod Arloeswyr Creadigol yn sesiwn dal i fyny anffurfiol, misol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol ar draws De Cymru a gynhelir ar ddydd Mawrth olaf pob mis.

P’un a ydych chi’n newydd i’r diwydiant ac yn dechrau o’r dechrau neu’n rhedeg y cwmni, mae croeso i bawb!

Mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau newydd heb ffurfioldebau digwyddiadau rhwydweithio a dal i fyny â’r hyn sy’n digwydd yn y diwydiant.