string(5) "/cym/" Skip to main content

Yn arwain arloesedd yn y cyfryngau yng Nghymru.

Chwarae

Golwg agos ar rywun yn gorffwys llyfr nodiadau ar ei ben-glin wrth iddynt ysgrifennu ynddo.
  • Amdanom ni

  • Ein gweledigaeth

  • Ein tîm

Consortiwm ydym ni sydd â nod cyffredin - i droi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn hyb byd-eang ar gyfer arloesedd yn y cyfryngau.

Rhagor o wybodaeth

Gwneud Cymru’n hyb gwyrdd, teg ac economaidd gynaliadwy ar gyfer cynnyrch cyfryngol ac arloesedd, lle mae ymchwil a datblygu’n rhan annatod o sector ffyniannus y cyfryngau.

Rhagor o wybodaeth

Mae ein tîm yn uno pobl ac yn gweithio tuag at nod cyffredin i dyfu'r sector. Rydym yn adeiladu ar gryfderau ein gilydd i siapio'r diwydiant.

Rhagor o wybodaeth
Person mewn ystafell golygu fideo

Consortiwm

Mae consortiwm Media Cymru’n cynnwys 23 o sefydliadau partner ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gyda'n gilydd, rydym yn cyflawni prosiectau o fewn ac ar gyfer sector y cyfryngau yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan
Hafan

Prosiectau

Mae ein gwaith yn cwmpasu pedair prif thema: cynaliadwyedd amgylcheddol, cyrhaeddiad byd-eang, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a thwf economaidd.

Prosiectau
Hafan

Ffrwd Arloesedd

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi sy'n canolbwyntio ar sector y cyfryngau. Gwneud cais am y Gronfa Sbarduno nawr.

Rhagor o wybodaeth
Hafan

Mannau Arloesedd

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth
Hafan

Sgiliau a Hyfforddiant

Cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ac arloesol.

Rhagor o wybodaeth

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Cofrestrwch