string(31) "/cym/projects/mannau-arloesedd/" Skip to main content

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy’n dod i’r amlwg, a gynlluniwyd i ddatblygu’r clwstwr cyfryngau mwyaf arloesol yn y DU.

Mannau Arloesedd 

Beth yw Mannau Arloesedd?

Bydd Mannau Arloesedd, dan arweiniad TownSq, yn dod â rhwydwaith o fannau ffisegol a digidol ynghyd sy’n cysylltu ein cymuned amrywiol o weithwyr llawrydd a busnesau, gan ddarparu mynediad at gyfleoedd technoleg newydd, cefnogi eich busnes a lledaenu’r wybodaeth a’r syniadau diweddaraf.

Bydd y prosiect hwn yn ceisio trin diwylliant cydweithredol o arloesi ar draws sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Darganfod Mannau Arloesedd

Darganfyddwch y digwyddiadau Creative Collective diweddaraf gan Mannau Arloesedd ar Eventbrite.

Eventbrite