int(324)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy’n dod i’r amlwg, a gynlluniwyd i ddatblygu’r clwstwr cyfryngau mwyaf arloesol yn y DU.

Mannau Arloesedd 

Beth yw Mannau Arloesedd?

Bydd Mannau Arloesedd, dan arweiniad TownSq, yn dod â rhwydwaith o fannau ffisegol a digidol ynghyd sy’n cysylltu ein cymuned amrywiol o weithwyr llawrydd a busnesau, gan ddarparu mynediad at gyfleoedd technoleg newydd, cefnogi eich busnes a lledaenu’r wybodaeth a’r syniadau diweddaraf.

Bydd y prosiect hwn yn ceisio trin diwylliant cydweithredol o arloesi ar draws sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Archwilio

Mannau Arloesedd 

Cynhyrchu Rhithwir - beth yw ei fanteision?

Ymunwch â TownSq am drafodaeth banel hynod ddiddorol sy’n archwilio’r hyn y gall rhith-gynhyrchu ei gyfrannu i’r diwydiant ehangach yn ne Cymru.

Rhagor o wybodaeth