string(14) "/cym/insights/" Skip to main content

Mewnwelediadau.

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf, y digwyddiadau a’r mewnwelediadau diwydiant gan Gonsortiwm a phrosiectau Media Cymru, a’r sector cyfryngau ehangach yng Nghymru.

Dyddiad y digwyddiad: 08.07.2024

Sioe Deithiol Busnes Creadigol: RCT

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad: 24.06.2024

Sioe Deithiol Busnes Creadigol Pen-y-bont ar Ogwr

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 13.06.2024

Y rôl newydd sbon sy’n cyhoeddi cyfnod newydd mewn cynhyrchu cynaliadwy

Rhagor o wybodaeth
Blog

Pam gwneud gwaith Ymchwil a Datblygu fel cwmni cynhyrchu annibynnol: cyfweliad gyda Louise Bray, Little Bird Films

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 31.07.2023

Y Gronfa Ddatblygu nawr ar agor – Gall arloeswyr ym maes y cyfryngau yng Nghymru wneud cais am gyllid ymchwil a datblygu o hyd at £50,000

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 20.05.2024

Gwyrddio’r sgrin: lansio cronfa datblygu Ffilm Cymru Wales a Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Blog

Ar Goll yn y Gofod? Hac ac Arddangosfa Diwydiant Existent.

Rhagor o wybodaeth
Blog

Lansiwch eich gyrfa mewn Ffilm a Theledu gyda’r Cynllun Drws Agored

Rhagor o wybodaeth
Blog

Hyfforddiant animeiddio Moho ac adrodd straeon am niwroamrywiaeth

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 02.05.2023

Media Cymru yn buddsoddi £180,000 o arian sbarduno mewn prosiectau arloesi

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Offer Technegol ar gyfer Storïwyr: Gweithdy ar-lein

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cronfa Ddatblygu 2024 | Gweminar

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

IWD 2024: Pwy sy’n ofni arloesedd?

Rhagor o wybodaeth
Blog

Beth yw Ymchwil a Datblygu?

Rhagor o wybodaeth

Prosiectau

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth

Ffrwd Arloesedd‏

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi dan arweiniad ADP a Sefydliad Alacrity.

Rhagor o wybodaeth
Two people sat behind a camera

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy'n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith dan arweiniad Prifysgol De Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign Up