int(299)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Mewnwelediadau.

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf, y digwyddiadau a’r mewnwelediadau diwydiant gan Gonsortiwm a phrosiectau Media Cymru, a’r sector cyfryngau ehangach yng Nghymru.

Newyddion - 27.03.2023

Lab Adrodd Stori Realiti Estynedig (AR): StoryFutures x Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 08.03.2023

Gwaith yn dechrau ar brosiectau Cronfa Arloesi Cynnwys BBC Cymru Wales a Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad: 28.03.2023

Media Cymru x PDC: Cynhadledd Gwella’r Gweithle

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Mawrth

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Menywod mewn Technoleg Ymgolli

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Chwefror

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cynhadledd Unleash 2023

Rhagor o wybodaeth
Blog

Ffocws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 24.01.2023

Lansio Cronfa Sbarduno Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Blog

Hyrwyddo ymddygiad cynaliadwy yn niwydiant y cyfryngau yn rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Prosiectau

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth

Ffrwd Arloesedd‏

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi dan arweiniad ADP a Sefydliad Alacrity.

Rhagor o wybodaeth
Two people sat behind a camera

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy'n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith dan arweiniad Prifysgol De Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign Up