string(14) "/cym/insights/" Skip to main content

Mewnwelediadau.

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf, y digwyddiadau a’r mewnwelediadau diwydiant gan Gonsortiwm a phrosiectau Media Cymru, a’r sector cyfryngau ehangach yng Nghymru.

Blog

Beth yw Ymchwil a Datblygu?

Rhagor o wybodaeth
Blog

Cofio Laolu Alatise

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 08.01.2024

Media Cymru yn buddsoddi £1 miliwn mewn technolegau newydd arloesol, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial moesegol, e-chwaraeon a phrofiadau rhithwir.

Rhagor o wybodaeth
Blog

Peilota llwybr at ddyfodol cynaliadwy gyda Bargen Newydd y Sgrin Cymru

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 31.07.2023

Y Gronfa Ddatblygu nawr ar agor – Gall arloeswyr ym maes y cyfryngau yng Nghymru wneud cais am gyllid ymchwil a datblygu o hyd at £50,000

Rhagor o wybodaeth
Ymchwil

Deall Diwydiant: Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 2021

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 18.12.2023

Dewch i weithio gyda ni – Rheolwr Cronfa, Swyddog Prosiect, Cydymaith Ymchwil

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

StartUp Club

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cymorthfa Arloesedd

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 02.05.2023

Media Cymru yn buddsoddi £180,000 o arian sbarduno mewn prosiectau arloesi

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Tachwedd

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cymorthfa Arloesedd

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Creative Business Roadshow: Caerdydd

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Mae Fig Tree HR Drop-in Surgery: Fig Tree HR

Rhagor o wybodaeth

Prosiectau

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth

Ffrwd Arloesedd‏

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi dan arweiniad ADP a Sefydliad Alacrity.

Rhagor o wybodaeth
Two people sat behind a camera

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy'n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith dan arweiniad Prifysgol De Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign Up