string(18) "/cym/our-projects/" Skip to main content

Prosiectau.

Archwiliwch y prosiectau sydd wedi’u harwain gan ein Consortiwm. Mae ein gwaith yn cwmpasu pedair thema: gwyrdd, teg, byd-eang a thwf ac mae’n mynd i’r afael â meysydd megis technoleg, mannau arloesedd a sgiliau ar gyfer y dyfodol.  

Prosiectau

Prosiectau dan sylw

Ffrwd Arloesedd‏

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi dan arweiniad ADP a Sefydliad Alacrity.

Rhagor o wybodaeth

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth
Two people sat behind a camera

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy'n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith dan arweiniad Prifysgol De Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Prosiectau

Mannau Arloesedd 

Ecosystem o fannau ffisegol a digidol, cymorth busnes a mynediad at dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

Rhagor o wybodaeth

Ffrwd Arloesedd‏

Cyfres o rowndiau cyllido wedi'u targedu a chyfleoedd hyfforddi dan arweiniad ADP a Sefydliad Alacrity.

Rhagor o wybodaeth
Two people sat behind a camera

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy'n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith dan arweiniad Prifysgol De Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu

Bydd Channel 4 yn ceisio gwella amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu trwy recriwtio gweithlu sy'n adlewyrchu ein cymdeithas yn fwy.  

Rhagor o wybodaeth

Cael gwared ar rwystrau economaidd-gymdeithasol

Bydd Boom Cymru a Rondo Media yn ymgysylltu'n uniongyrchol â chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn goresgyn y diffyg amrywiaeth yn y cyfryngau.

Rhagor o wybodaeth

Cartref Gofal DR.VR

Bydd Rescape Innovation yn deall sut y gall technolegau trochi fod o fudd cadarnhaol i gymdeithas sy'n heneiddio.

Rhagor o wybodaeth

Chwaraewr Cyfryngau Cymru

Bydd S4C yn datblygu technoleg arloesol newydd sy'n pontio cynnwys a defnydd i ddatgelu profiad defnyddiwr wedi'i deilwra.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Arloesi Cynnwys

Bydd BBC Cymru Wales yn datblygu ac yn comisiynu cynnwys sy'n cael ei yrru gan arloesedd er mwyn swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.

Rhagor o wybodaeth
a person holding a camera outside

Cronfa Gwyrddu’r Sgrîn

‏Gan ehangu ar ymdrechion cynaliadwyedd cyfredol Ffilm Cymru, bydd y prosiect hwn yn darparu atebion i heriau gwyrdd yn y diwydiant sgrîn.

Rhagor o wybodaeth

Cynhyrchu Rhithwir

Bydd Seren Virtual Production yn darparu stiwdio rithwir a chyfleuster hyfforddi ac ymchwil o'r radd flaenaf.

Rhagor o wybodaeth

Dod â’r tu allan i mewn

Bydd Cardiff Productions yn archwilio ffyrdd arloesol o gynyddu amrywiaeth a chynhwysiant a gwella'r broses o greu Eiddo Deallusol newydd.

Rhagor o wybodaeth

Her Ffilm Ryngweithiol

Gweledigaeth Wales Interactive yw gosod Cymru yn gadarn ar y map yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol.

Rhagor o wybodaeth

Exceptional Minds

Bydd Unquiet Media yn archwilio i well ffyrdd o ddarparu ar gyfer niwroamrywiaeth yn sector y cyfryngau, ac yn eu datblygu.

Rhagor o wybodaeth

Media Cloud Cymru

Bydd Object Matrix yn darparu dull arloesol o storio ar-lein ac o gyflwyno gwasanaethau ar-lein i Gaerdydd a'r rhanbarth ehangach.

Rhagor o wybodaeth

Newyddion i Bawb

Bydd BBC Cymru Wales yn ymchwilio i ffurfiau arloesol o fformatau newyddion a gwybodaeth, ac yn eu datblygu, profi a’u treialu.

Rhagor o wybodaeth

Ôl-gynhyrchu gan ddefnyddio cwmwl

Bydd Dragon Post (Cymru) yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i lywio dulliau ôl-gynhyrchu newydd sy’n defnyddio cwmwl.

Rhagor o wybodaeth

Ôl-gynhyrchu hybrid o bell  

Datblygu gwasanaethau a modelau gweithredu newydd drwy gydweithio o bell ac ar y safle i ddod â mwy o ôl-gynhyrchu i Gymru.  

Rhagor o wybodaeth
a person taking a picture using a camera and tripod with icey mountains behind

Twristiaeth Cyfryngau Cymru   

Bydd Media Tourism Cymru yn defnyddio technoleg ymdrochol ac yn ymgysylltu â'r diwydiant twristiaeth i ddathlu'r cyfryngau a diwylliant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth