string(25) "/cym/amdanom-ni/our-team/" Skip to main content

Ein tîm.

Dewch i gwrdd â thîm Media Cymru. Rydym wedi ymrwymo i lunio dyfodol y cyfryngau yng Nghymru drwy ymchwil a datblygu gan arwain at ganolfan fyd-eang deg, gwyrdd a chynaliadwy yn economaidd ar gyfer arloesedd yn y cyfryngau.

Cyfarwyddiaeth

Pennodd y Gyfarwyddiaeth gyfeiriad strategol Media Cymru. Mae’n mynd ati i hyrwyddo diddordebau arloesedd sector cyfryngau’r rhanbarth yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang ac yn cyfrannu at feysydd gwaith allweddol i sicrhau cysond.

Professor Justin Lewis

Professor Justin Lewis

Cyfarwyddwr
Professor Sara Pepper OBE

Professor Sara Pepper OBE

Dirprwy Gyfarwyddwr

Gweithrediadau

Y tîm yn Gweithrediadau yw peiriant Media Cymru, gan oruchwylio anghenion rhaglenni o ddydd i ddydd fel cyllid, adrodd, monitro a chontractau.

Dr Matthew Boswell

Dr Matthew Boswell

Rheolwr Rhaglen
Alma Abby

Alma Abby

Rheolwr Cyllid a Swyddfa
Laura Sinclair

Laura Sinclair

Uwch-swyddog Llywodraethu’r Rhaglen
Stephen Davies

Stephen Davies

Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid
Laxmi Hirani

Laxmi Hirani

Uwch Swyddog Cyllid
Manon Barbier

Manon Barbier

Swyddog Contractau
Dynes wedi'i gwisgo'n drwsiadus yn gwisgo siaced houndstooth yn eistedd ar risiau pren.

Wendy Despard

Cydlynydd Cynorthwyydd Personol a Digwyddiadau

Cyflawniad Ymchwil a Datblygu

Mae’r tîm hwn yn cefnogi gweithgaredd Ymchwil a Datblygu ar draws Media Cymru gan gynnwys delfrydau, masnacheiddio a chynyddu graddfa. Maent yn gweithio’n agos gyda phrosiectau’r Consortiwm ac yn gyfrifol am Biblinell Arloesi Media Cymru.

Adam Partridge

Adam Partridge

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu
Sally Griffith

Sally Griffith

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu
Gavin Johnson

Gavin Johnson

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu
Greg Mothersdale

Greg Mothersdale

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu

Ymgysylltu a Chyfathrebu

Yn gyfrifol am sianeli cyfathrebu a digwyddiadau Media Cymru i ymgysylltu â chynulleidfaoedd, mae’r tîm hwn yn rhannu straeon Media Cymru gyda’r byd.

Kayleigh Mcleod

Kayleigh Mcleod

Arweinydd Cyfathrebu Strategol
Jessica Raby

Jessica Raby

Swyddog Cyfathrebu Digidol
Ellie Griffin

Ellie Griffin

Swyddog Cyfathrebu Digidol
Caleb Woodbridge

Caleb Woodbridge

Swyddog Cyfathrebu Digidol

Ymchwil, Effaith a Gwerthuso

Mae’r tîm hwn yn gwneud ymchwil ar, a chyda, clwstwr cyfryngau’r rhanbarth ac yn datblygu sesiynau briffio polisi. Maen nhw hefyd yn gwerthuso effaith gwaith Media Cymru.

Dr Marlen Komorowski

Dr Marlen Komorowski

Uwch Gymrawd Ymchwil
Enrique Uribe Jongbloed

Enrique Uribe Jongbloed

Ymchwilydd Cyswllt
Dyn eillio glân gyda chrys llwyd-las yn edrych yn fwriadol wrth eistedd ar risiau pren

Shirish Kulkarni

Cymrawd Ymchwil Arloesedd Newyddion