string(27) "/cym/amdanom-ni/consortium/" 2871370

Consortiwm.

Mae Consortiwm Media Cymru wedi’i ffurfio o 23 o bartneriaid o fyd diwydiant, y byd academaidd ac o faes arweinyddiaeth leol o bob cwr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Consortiwm

Drwy Media Cymru mae’r sefydliadau hyn yn dod ynghyd am y tro cyntaf i gydweithio ar weledigaeth a rennir ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau.

Mae darlledwyr, stiwdios, cwmnïau technoleg a chynhyrchu cyfryngau, lleoliadau, darparwyr addysg ac arweinwyr lleol yn rhan o’r Consortiwm, ac mae’n digwydd dan arweinyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Maen nhw’n gyfrifol am arwain amrywiaeth o brosiectau ymchwil, datblygu ac arloesedd Media Cymru.

Archwilio

Consortiwm

Prosiectau

Archwiliwch y prosiectau sydd wedi’u harwain gan ein Consortiwm. Mae ein gwaith yn cwmpasu pedair thema: gwyrdd, teg, byd-eang a thwf ac mae’n mynd i’r afael â meysydd megis technoleg, mannau arloesedd a sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth
Consortiwm

Ein tîm

Dewch i gwrdd â thîm Media Cymru. Mae’n tîm yn uno pobl ac yn gweithio tuag at nod cyffredin i dyfu'r sector. Rydym yn adeiladu ar gryfderau ein gilydd i siapio'r diwydiant.

Rhagor o wybodaeth
Consortiwm

Ein gweledigaeth

Gwneud Cymru yn ganolfan wyrdd, teg, ac economaidd gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu ac arloesi'r cyfryngau, lle mae Ymchwil a Datblygu yn rhan annatod o'i sector cyfryngau ffyniannus.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign up