string(27) "/cym/amdanom-ni/consortium/" 2871370 Skip to main content

Consortiwm.

Mae Consortiwm Media Cymru wedi’i ffurfio o 22 o bartneriaid o fyd diwydiant, y byd academaidd ac o faes arweinyddiaeth leol o bob cwr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Consortiwm

Drwy Media Cymru mae’r sefydliadau hyn yn dod ynghyd am y tro cyntaf i gydweithio ar weledigaeth a rennir ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau.

Mae darlledwyr, stiwdios, cwmnïau technoleg a chynhyrchu cyfryngau, lleoliadau, darparwyr addysg ac arweinwyr lleol yn rhan o’r Consortiwm, ac mae’n digwydd dan arweinyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Maen nhw’n gyfrifol am arwain amrywiaeth o brosiectau ymchwil, datblygu ac arloesedd Media Cymru.

Ein partneriaid consortiwm yw:

Consortiwm

Alacrity Foundation

Consortiwm

BBC Cymru Wales

Consortiwm

Boom Cymru

Consortiwm

Cardiff Capital Region (CCR)

Consortiwm

Cardiff Council

Consortiwm

Cardiff Metropolitan University (PDR)

Consortiwm

Cardiff University

Consortiwm

Channel 4

Consortiwm

Dragon Post (Wales)

Consortiwm

Ffilm Cymru Wales

Consortiwm

Gorilla TV

Consortiwm

Nimble Productions

Consortiwm

Object Matrix

Consortiwm

Rescape Innovation

Consortiwm

Rondo Media

Consortiwm

Seren Virtual Production

Consortiwm

S4C

Consortiwm

TownSq

Consortiwm

University of South Wales

Consortiwm

Unquiet Media

Consortiwm

Wales Interactive

Consortiwm

Welsh Government (Creative Wales)

Archwilio

Consortiwm

Prosiectau

Archwiliwch y prosiectau sydd wedi’u harwain gan ein Consortiwm. Mae ein gwaith yn cwmpasu pedair thema: gwyrdd, teg, byd-eang a thwf ac mae’n mynd i’r afael â meysydd megis technoleg, mannau arloesedd a sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth
Consortiwm

Ein tîm

Dewch i gwrdd â thîm Media Cymru. Mae’n tîm yn uno pobl ac yn gweithio tuag at nod cyffredin i dyfu'r sector. Rydym yn adeiladu ar gryfderau ein gilydd i siapio'r diwydiant.

Rhagor o wybodaeth
Consortiwm

Ein gweledigaeth

Gwneud Cymru yn ganolfan wyrdd, teg, ac economaidd gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu ac arloesi'r cyfryngau, lle mae Ymchwil a Datblygu yn rhan annatod o'i sector cyfryngau ffyniannus.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer y cylchlythyr

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr heddiw.

Sign up