string(37) "/cym/projects/sgiliau-a-hyfforddiant/"

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy’n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith, sydd wedi’i chynllunio i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ac arloesol.

Beth yw Sgiliau a Hyfforddiant?

Bydd Prifysgol De Cymru yn datblygu ac yn cyd-gyflwyno rhaglen sgiliau arloesol sy’n cysylltu addysg, diwydiant a seilwaith i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ar gyfer sector sgrin y rhanbarth.

Cronfa Datblygu Gweithwyr Llawrydd Media Cymru

Ceisiadau yn agor nawr

Gall gweithwyr llawrydd y sector sgrin yng Nghymru nawr wneud cais am gymorth ariannol i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi sy’n berthnasol i ddatblygiad gyrfa personol. Mae prosiect Sgiliau a Hyfforddiant Media Cymru, a ddarperir gan Brifysgol De Cymru, yn cynnig hyd at gyfanswm o £1,500 y pen i dalu am golli enillion wrth ymgymryd â hyfforddiant.

Rhagor o wybodaeth a chofrestrwch eich diddordeb

Ffocws ar Lawryddion Media Cymru

Mae ymchwil Ffocws ar Lawryddion Media Cymru gan Brifysgol De Cymru (PDC) yn astudiaeth barhaus, hirdymor o yrfaoedd llawryddion yn y sector sgrin yng Nghymru. Bydd y wybodaeth a roddwch yn helpu i lunio allbwn sgiliau a hyfforddiant PDC a Media Cymru, a gwella ein dealltwriaeth o yrfaoedd llawryddion yn sector sgrin Cymru. 

Arolwg Gweithlu Sgrîn Cymru

Ar ddiwedd 2022, cynhaliodd y tîm ym Mhrifysgol De Cymru Arolwg Gweithlu Sgrîn Cymru – yr arolwg cyntaf ledled Cymru i asesu sgiliau, anghenion hyfforddi, agweddau a phrofiad y rhai sy’n gweithio ar draws sector y sgrîn. Rhannwyd y canfyddiadau hyn yng Nghynhadledd Newid Diwylliant ym mis Mawrth 2023 a bydd y cyhoeddiad yn cael ei ryddhau eleni.