int(336)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy’n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith, sydd wedi’i chynllunio i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ac arloesol.

Beth yw Sgiliau a Hyfforddiant?

Bydd Prifysgol De Cymru yn datblygu ac yn cyd-gyflwyno rhaglen sgiliau arloesol sy’n cysylltu addysg, diwydiant a seilwaith i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ar gyfer sector sgrin y rhanbarth.

Sgiliau a hyfforddiant

Cynhadledd Gwella’r Gweithle

Cynhadledd ddeuddydd ar Gampws Caerdydd Prifysgol De Cymru, yn archwilio dulliau arloesol o wella ffyrdd y sector sgrin o weithio yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth