int(321)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Cymru Werdd 

Darparu atebion i heriau cynaliadwyedd yn y diwydiant sgrin. 

Beth yw Cymru Werdd?

Bydd y prosiect hwn yn ehangu ar ymdrechion cynaliadwyedd presennol Ffilm Cymru fel rhan o’u rhaglen gyffredinol Cymru Werdd. Trwy gyllid arloesedd, bydd y prosiect yn darparu atebion i heriau gwyrdd yn y diwydiant sgrin ac yn cefnogi’r gwaith o ehangu cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau cynaliadwy. 

Bydd Cymru Werdd yn creu ymrwymiad i newid cadarnhaol trwy godi ymwybyddiaeth amgylcheddol a gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio sgrin cynaliadwy.