string(50) "/cym/projects/amrywiaeth-ym-maes-cynhyrchu-teledu/" Skip to main content

Amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu yn Ne Cymru

Gwella amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu trwy recriwtio gweithlu sy’n adlewyrchu ein cymdeithas yn well.

Beth yw Amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu yn Ne Cymru?

Prif nod y prosiect hwn yw gwella amrywiaeth ym maes cynhyrchu teledu yn Ne Cymru trwy recriwtio gweithlu sy’n fwy o adlewyrchiad o’n cymdeithas gyda ffocws ar ddosbarth, hil ac anabledd.