string(62) "/cym/projects/cael-gwared-ar-rwystrau-economaidd-gymdeithasol/" Skip to main content

Chwalu Rhwystrau Economaidd-gymdeithasol 

Goresgyn diffyg amrywiaeth ym maes ffilm a theledu drwy ymgysylltu’n uniongyrchol ag ysgolion, colegau a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Beth yw Chwalu Rhwystrau Economaidd-gymdeithasol?

Yn y prosiect hwn mae Boom Cymru a Rondo Media’n cydweithio i ddeall y rhesymau dros y diffyg amrywiaeth economaidd-gymdeithasol yn y sector ffilm a theledu a mynd i’r afael yn ymarferol â’r materion a nodir.

Bydd hyn yn cynnwys darparu cyfleoedd i unigolion ac ymgysylltu ag ysgolion, colegau, a chymunedau lleol i amlygu gyrfaoedd posibl yn y sector, gan arwain at adroddiad ymchwil sy’n crynhoi dysgu i wella amrywiaeth economaidd-gymdeithasol yn sector y cyfryngau.