int(317)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Cartref Gofal DR.VR  

Deall sut y gall technolegau trochol fod o fudd i gymdeithas sy’n heneiddio a sut y gallant gyfrannu at Metaverse cadarnhaol.

Beth yw Cartref Gofal DR.VR?  

Nod y prosiect yw deall sut y gall technolegau trochol fod yn fuddiol i gymdeithas sy’n heneiddio heddiw a sut y gall technolegau’r dyfodol ehangu’r cyfleoedd i gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas fydd yn heneiddio yfory.