string(34) "/cym/projects/cartref-gofal-dr-vr/" Skip to main content

Cartref Gofal DR.VR  

Deall sut y gall technolegau trochol fod o fudd i gymdeithas sy’n heneiddio a sut y gallant gyfrannu at Metaverse cadarnhaol.

Beth yw Cartref Gofal DR.VR?  

Nod y prosiect yw deall sut y gall technolegau trochol fod yn fuddiol i gymdeithas sy’n heneiddio heddiw a sut y gall technolegau’r dyfodol ehangu’r cyfleoedd i gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas fydd yn heneiddio yfory.