int(340)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Chwaraewr Cyfryngau Cymru

Datblygu arloesiadau technoleg newydd sy’n pontio cynnwys a defnydd i ddatgelu profiad defnyddiwr wedi’i deilwra.

Beth yw prosiect Chwaraewr Cyfryngau Cymru?  

Bydd Chwaraewr Cyfryngau Cymru S4C yn datblygu arloesiadau technoleg newydd sy’n pontio cynnwys a defnydd i ddatgelu cynnwys sy’n briodol i grwpiau defnyddwyr gwahanol, lle bynnag maen nhw ar y continwwm Cymraeg.