int(328)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Media Cloud Cymru

Dull arloesol o storio a darparu gwasanaethau ar-lein i Gaerdydd a’r rhanbarth.

Beth yw Media Cloud Cymru? 

Mae angen i bobl greadigol ar draws y sector allu mynd at gynnwys a llifoedd gwaith ar-lein. Bydd Media Cloud Cymru’n cynnig dull arloesol o storio a darparu gwasanaethau ar-lein i Gaerdydd a’r rhanbarth – un o’r hybiau mwyaf yn y DU ar gyfer y cyfryngau.