string(32) "/cym/projects/media-cloud-cymru/" Skip to main content

Media Cloud Cymru

Dull arloesol o storio a darparu gwasanaethau ar-lein i Gaerdydd a’r rhanbarth.

Beth yw Media Cloud Cymru? 

Mae angen i bobl greadigol ar draws y sector allu mynd at gynnwys a llifoedd gwaith ar-lein. Bydd Media Cloud Cymru’n cynnig dull arloesol o storio a darparu gwasanaethau ar-lein i Gaerdydd a’r rhanbarth – un o’r hybiau mwyaf yn y DU ar gyfer y cyfryngau.

Archwilio

Media Cloud Cymru

Partner Media Cymru, Object Matrix, wedi’i gaffael gan gwmni o UDA