int(330)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Twristiaeth Cyfryngau Cymru   

Defnyddio technoleg drochol i ymgysylltu â’r diwydiant twristiaeth a dathlu’r cyfryngau a diwylliant yng Nghymru. 

Beth yw Twristiaeth Cyfryngau Cymru?

Bydd Nimble Productions yn archwilio ffyrdd y gallwn ddefnyddio technolegau a modelau busnes newydd i ymgysylltu â thwristiaid yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddathlu cyfryngau a diwylliant Caerdydd a Chymru.