string(39) "/cym/projects/newyddiaduraeth-fodiwlar/"

Newyddiaduraeth Fodiwlar 

Ymchwil, datblygu a phrofi mathau arloesol o fformatau newyddion a gwybodaeth.

Beth yw'r prosiect Newyddiaduraeth Fodiwlar?  

Mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales, bydd y project Newyddiaduraeth Fodiwlar yn ymchwilio, datblygu, profi, a threialu ffurfiau arloesol ar gyfer cynnwys gwybodaeth i greu fformatau newydd ar gyfer newyddiaduraeth a darparu gwybodaeth.

Y nod yw creu cynnwys sy’n fwy effeithiol wrth ddiwallu anghenion y gynulleidfa – yn enwedig y cynulleidfaoedd hynny nad ydynt yn defnyddio nac yn ymgysylltu ag allfeydd newyddion budd cyhoeddus ar hyn o bryd – a gwella dealltwriaeth y cyhoedd.