string(39) "/cym/projects/newyddiaduraeth-fodiwlar/" Skip to main content

Newyddion i Bawb

Ymchwil, datblygu a phrofi mathau arloesol o fformatau newyddion a gwybodaeth.

Beth yw'r prosiect Newyddion i Bawb?

Mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales, bydd y project Newyddiaduraeth Fodiwlar yn ymchwilio, datblygu, profi, a threialu ffurfiau arloesol ar gyfer cynnwys gwybodaeth i greu fformatau newydd ar gyfer newyddiaduraeth a darparu gwybodaeth.

Y nod yw creu cynnwys sy’n fwy effeithiol wrth ddiwallu anghenion y gynulleidfa – yn enwedig y cynulleidfaoedd hynny nad ydynt yn defnyddio nac yn ymgysylltu ag allfeydd newyddion budd cyhoeddus ar hyn o bryd – a gwella dealltwriaeth y cyhoedd.

Sylw cyfryngau'r prosiect

Darganfyddwch fwy am Newyddion i Bawb gyda sylw o bob rhan o'r we. (Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol, ac nid yw'r holl gynnwys o reidrwydd ar gael yn Gymraeg.)

Grŵp amrywiol o bobl yn eistedd mewn cylch yn siarad mewn neuadd

BBC News Labs: Shifting power in research methods

[Saesneg yn unig:] The Design Research team in BBC Research & Development have been investigating what a power shift in research methods might mean when discussing the future of journalism.

Rhagor o wybodaeth
Newyddion i Bawb

BBC Radio 4: How to Read the News

[Saesneg yn unig:] A five-part series revisiting news stories from a year ago to forensically examine how the news is made, and how our perception of the facts can be shaped by those presenting them.

Rhagor o wybodaeth