int(311)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Ôl-gynhyrchu yn y cwmwl 

Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddatblygu dulliau ôl-gynhyrchu newydd yn y cwmwl  

 

Beth yw'r prosiect ôl-gynhyrchu yn y Cwmwl?  

Dan arweiniad Dragon Post (Cymru), mae’r prosiect hwn yn datblygu technolegau a ffrydiau gwaith newydd i drosglwyddo’r diwydiant o waith ôl-gynhyrchu ‘wyneb yn wyneb’ confensiynol i ddatrysiadau ôl-gynhyrchu newydd yn y cwmwl.