string(44) "/cym/projects/remote-hybrid-post-production/" Skip to main content

Ôl-gynhyrchu hybrid o bell 

Datblygu gwasanaethau a modelau gweithredu newydd drwy gydweithio o bell ac ar y safle i ddod â mwy o ôl-gynhyrchu i Gymru.   

Beth yw'r prosiect ôl-gynhyrchu hybrid o bell?  

Nod prosiect ôl-gynhyrchu hybrid o bell Gorilla yw ceisio tyfu marchnad ôl-gynhyrchu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy gynnig profiad ôl-gynhyrchu hybrid o bell a ffisegol. Mae hefyd yn darparu staff technegol a seilwaith a gyflenwir o Bencadlys GloWorks yng Nghaerdydd.   

Bydd gwasanaeth Gorilla yn cynyddu’r farchnad sydd ar gael i Gymru, yn denu cynyrchiadau proffil uchel ac yn gwella ein cystadleurwydd rhanbarthol fel sector.