string(137) "/cym/research/sector-y-cyfryngau-ym-mhrifddinas-ranbarth-caerdydd-yn-2021-industry-insights-cardiff-capital-regions-media-sector-in-2021/" Skip to main content
Research

Published on: 22 Rhagfyr 2023

Deall Diwydiant: Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 2021

Image of screens each showing something related to the media sector: news, SEO, TV, Data

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg economaidd o sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Daw yn dilyn adroddiad Clwstwr 2021, a oedd yn archwilio’r cyfnod hyd at 2018, ac a ddangosodd, ar ôl degawd o dwf cryf, fod sector y cyfryngau wedi dod yn rhan allweddol o economi Cymru, a bod Caerdydd yn un o’r prif glystyrau ffilm a theledu yn y DU.

Deall Diwydiant: Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 2021