string(34) "/cym/amdanom-ni/our-vision/gwyrdd/" Skip to main content

Gwyrdd

Chwarae

Drwy weithio ar y cyd â'r diwydiant i ddatblygu syniadau ymchwil arloesol, rydyn ni’n braenaru’r tir ar gyfer creu dyfodol gwyrddach

Mae Cytundeb Paris, Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i gyd yn amlinellu'r amryw o ffyrdd y mae'n rhaid i ni weithredu nawr, gyda'i gilydd, er mwyn atal dirywiad pellach i gyflwr yr hinsawdd.

Drwy weithio ar y cyd â’r diwydiant i ddatblygu syniadau ymchwil arloesol, rydyn ni’n braenaru’r tir ar gyfer creu dyfodol gwyrddach, ac yn cefnogi datblygu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd a fydd yn ein helpu i ddiogelu’r amgylchedd a chyrraedd sero net.

Dychymyg ac arloesedd sydd eu hangen er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy, a wynebu’r argyfwng yn yr hinsawdd sydd ohoni. Gyda’n gilydd, gallwn ni fraenaru’r tir ar gyfer dyfodol gwyrddach.

Gwyrdd

Y diweddaraf:

Film shoot on a Welsh mountainside for Beddgelert, dir. Medeni Griffiths, Ffilm Cymru Wales.

Peilota llwybr at ddyfodol cynaliadwy gyda Bargen Newydd y Sgrin Cymru

Gwyrdd

Gwyrddio’r sgrin: lansio cronfa datblygu Ffilm Cymru Wales a Media Cymru

Gwyrdd

Mae Bargen Newydd y Sgrin: Cynllun Trawsnewid Cymru

Ffilm Cymru Wales logo

Prosiect: Cronfa Gwyrddu'r Sgrîn

Gwyrdd

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Greg Mothersdale

Greg Mothersdale

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.