string(31) "/cym/amdanom-ni/our-vision/twf/" Skip to main content

Twf

Meithrin arloesedd creadigol a thwf economaidd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt

Chwarae

Drwy annog pobl dawnus i ddatblygu eu syniadau a'u busnesau, rydyn ni’n cefnogi twf ac yn creu cyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

Mae Media Cymru yn cefnogi twf yn niwydiant y cyfryngau drwy ei fuddsoddiad mewn ymchwil, datblygu ac arloesedd, a fydd yn arwain at greu syniadau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd - a’r rhain oll wedi’u hyrwyddo gan ymchwilwyr, cynhyrchwyr ac academyddion.

A ninnau’n genedl sydd wedi ein diffinio gan ddiwydiannau trawsnewidiol, rydyn ni’n awchus i ysgogi chwyldro mewn sector lle mae technolegau newydd, cymorth busnes, hyfforddiant a chyfleoedd ariannu ar flaen y gad.

Drwy annog pobl dawnus i ddatblygu eu syniadau a’u busnesau, rydyn ni’n cefnogi twf ac yn creu cyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

Twf

Y diweddaraf:

Twf

Media Cymru yn buddsoddi £180,000 o arian sbarduno mewn prosiectau arloesi

Twf

Media Cymru yn buddsoddi £1 miliwn mewn technolegau newydd arloesol, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial moesegol, e-chwaraeon a phrofiadau rhithwir

Twf

Gwaith yn dechrau ar brosiectau Cronfa Arloesi Cynnwys BBC Cymru Wales a Media Cymru

Adam Partridge

Adam Partridge

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

cylchlythyr