string(61) "/cym/blog-posts/cardiff-capital-regions-focus-on-media-cymru/" Skip to main content
int(617)
Blog

Cyhoeddwyd ar 24 Ionawr 2023

Ffocws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Media Cymru

People at event

Darllenwch am Media Cymru mewn cyfres o gyfweliadau gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dywedodd yr Athro Justin Lewis, Cyfarwyddwr, ei fod yn credu bod Media Cymru yn gyfle i adeiladu math gwahanol iawn o economi greadigol i unrhyw le arall yn y byd.

Dywedodd: “I mi, mae hyn i gyd yn ymwneud â chreu ecosystem sy’n caniatáu i rhywbeth bach fod ynrhywbeth prydferth ar lefel gynaliadwy – gan roi amser i’n mentrau ymchwilio, datblygu ac arloesi, yn hytrach na sgrablo o un comisiwn i’r llall. Dyna rôl allweddol Media Cymru: helpu ein busnesau creadigol drwy gefnogi eu syniadau a helpu i’w datblygu ar gyfer y farchnad.”

Darllenwch y cyfweliad llawn gyda Justin i ddarganfod beth ddaw nesaf ar y daith i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes arloesedd.

Siaradodd y Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Athro Sara Pepper OBE, â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd am y Consortiwm 23-partner sy’n gwneud Media Cymru mor unigryw.

Dywedodd: “Mae Media Cymru wedi cyrraedd adeg pan mae ‘cydweithio’ yn ased amhrisiadwy, a’r cwestiynau allweddol yw ‘sut gallwn ni roi llwyfan i syniadau gwahanol’ a ‘sut gallwn ni roi llais i bawb?”

Rydyn ni yma i fynd i’r afael â hynny, a llawer mwy – fel cydweithrediad, gan gyfuno egni a chreadigrwydd o nifer o wahanol safbwyntiau ac ystod eang o fentrau.

Gallwch ddarllen barn Sara ar gydweithio yn y cyfweliad llawn.

Roedd cyfweliad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd â Lee Walters, Uwch Gynhyrchydd a Rheolwr Ariannu, yn canolbwyntio ar Biblinell Arloesedd Media Cymru sy’n gyfres o rowndiau ariannu wedi’u targedu a chyfleoedd hyfforddi.

Dywedodd: “Ein nod yw cynyddu’r gallu i gynnal ymchwil, datblygu ac arloesedd ystyrlon (R&I) – o ddatblygiad cynnar hyd at gynyddu gweithgarwch – i ysgogi a meithrin mwy o syniadau, mwy o amrywiaeth a thwf parhaus ym mhob maes o’n diwydiant cyfryngau.”

Darganfyddwch fwy am y Forward Arloesoedd Arloesedd yng nghyfweliad Lee.

Cymerwch gip ar ein cyfleoedd ariannu Ffrwd Arloesedd presennol.

Rhannodd Dadansoddwr Effaith Media Cymru ac Uwch Gymrawd Ymchwil Dr Marlen Komorowski ei barn ar ddwyn ynghyd ragoriaeth ymchwil a gallu’r rhanbarth i alluogi llunwyr polisïau i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

Dywedodd: “Y peth mwyaf rhyfeddol i mi am Media Cymru yw’r ffaith ein bod yn ail-feddwl am Ymchwil a Datblygu (Y&D) yn llwyr – gan ysgogi newid meddylfryd ar gyfer llunwyr polisi, trwy brosesau, llifoedd gwaith a phrofiadau nad ydynt wedi bod yn rhan o ymchwil a datblygu yn draddodiadol.”

Darllenwch am gynlluniau Marlen ar gyfer ymchwil Media Cymru.