string(44) "/cym/events/creative-innovators-meetup-july/" Skip to main content
int(836)
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 28.06.2023

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Gorffennaf

Dyddiad: 27.07.2023

Amser: 5.30pm - 7.30pm

Lleoliad: Caerdydd, i'w cadarnhau

People at event

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Mae’r Cyfarfod Arloeswyr Creadigol yn sesiwn dal i fyny anffurfiol, misol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol ar draws De Cymru a gynhelir ar ddydd Mawrth olaf pob mis.

P’un a ydych chi’n newydd i’r diwydiant ac yn dechrau o’r dechrau neu’n rhedeg y cwmni, mae croeso i bawb!

Mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau newydd heb ffurfioldebau digwyddiadau rhwydweithio a dal i fyny â’r hyn sy’n digwydd yn y diwydiant.