string(46) "/cym/events/cyfarfod-arloeswyr-creadigol-medi/" Skip to main content
int(834)
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 05.07.2023

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Medi

Dyddiad: 26.09.2023

Amser: 5.30pm - 7.30pm

Lleoliad: Caerdydd, i'w cadarnhau

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Mae’r Cyfarfod Arloeswyr Creadigol yn sesiwn dal i fyny anffurfiol, misol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol ar draws De Cymru a gynhelir ar ddydd Mawrth olaf pob mis.

P’un a ydych chi’n newydd i’r diwydiant ac yn dechrau o’r dechrau neu’n rhedeg y cwmni, mae croeso i bawb!

Mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau newydd heb ffurfioldebau digwyddiadau rhwydweithio a dal i fyny â’r hyn sy’n digwydd yn y diwydiant.