string(43) "/cym/events/cronfa-ddatblygu-2024-gweminar/" 11182864 Skip to main content
int(1118) 11182864
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 01.03.2024

Cronfa Ddatblygu 2024 | Gweminar

Dyddiad: 14.03.2024

Amser: 10:30-12:00

Lleoliad: Ar-lein

Gwnewch gais am gyllid sbarduno gan Media Cymru, yn rhan o’r ail gylch cyllido!

Mae hyd at £10,000 ar gael i weithwyr llawrydd a busnesau i ddatblygu ac ymchwilio i syniadau ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn sector y cyfryngau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y mathau o brosiectau yr hoffem eu hariannu neu’r broses ymgeisio ei hun, neu os hoffech wybod a yw eich syniad yn addas, bydd y sesiwn holi-ac-ateb hwn yn gyfle gwych i glywed gan ein cynhyrchwyr arbenigol, a fydd yn esbonio pwy yw Media Cymru, cwmpas y Gronfa Sbarduno a beth mae Ymchwil a Datblygu yn ei olygu mewn gwirionedd mewn cyd-destun creadigol.