string(45) "/cym/events/gweithdy-cydweithio-xr-metaverse/" Skip to main content
int(843)
Digwyddiad

Cyhoeddwyd ar 05.07.2023

Gweithdy cydweithio XR/Metaverse

Dyddiad: 12.07.2023

Amser: 6pm - 8pm

Lleoliad: Yr Atriwm, Prifysgol De Cymru

Rydym yn lansio Cronfa Datblygu Media Cymru fis nesaf ac ychydig fisoedd yn ddiweddarach Cronfa Ehangu i gefnogi ymchwil a datblygu yn sector cyfryngau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR). Mae tîm Mannau Arloesedd Media Cymru yn gobeithio helpu ac ysbrydoli cwmnïau yn y rhanbarth i adeiladu’r cydweithio a’r syniadau sydd eu hangen arnynt i gynnig ar gyfer y cyllid hwn. 

Ymunwch â ni am ysbrydoliaeth gan brosiectau sydd:

  • yn uno technolegau XR a chynhyrchu cyfryngau i symleiddio llifoedd gwaith cynhyrchu
  • manteisio ar Eiddo Deallusol (IP)
  • gwella ymgysylltiad y gynulleidfa
  • cynnig cyfleoedd cynhyrchu refeniw newydd.

Dyma gyfle i ddod i adnabod cwmnïau creadigol a thechnoleg a dechrau adeiladu gweledigaeth ar gyfer y cynhyrchion, y gwasanaeth a’r profiadau newydd y gallech eu hadeiladu gyda’ch gilydd.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys Yassmine Najime (VFX/Cynhyrchydd Datblygu Gweledol, Ymarfer Paentio) a Will Humphrey (Cyfarwyddwr, Sugar Creative Studio).

Bydd y gweithdy’n para dwy awr a gallwch gofrestru o 5.45pm ymlaen. Bydd bwyd a lluniaeth ar gael.