string(39) "/cym/projects/cronfa-arloesedd-cynnwys/" Skip to main content

Cronfa Arloesi Cynnwys

Galluogi cwmnïau cynhyrchu yng Nghymru i ymchwilio a datblygu cynnwys sy’n cael ei yrru gan arloesedd ar gyfer comisiwn i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.

Beth yw Cronfa Arloesi Cynnwys y BBC?  

Mae’r gronfa newydd hon yn cynnig amser ac adnoddau penodol i gwmnïau annibynnol archwilio ffyrdd arloesol o gynhyrchu cynnwys – boed hynny’n fformatau, dulliau creu neu ddulliau cyflwyno newydd. Bydd hyd at bump cwmni o Gymru yn cael eu dewis i dderbyn hyd at £50,000 yr un i ddatblygu syniad uchelgeisiol gydag arloesi yn ganolog iddo. Rhaid i’r syniad fod ar gyfer deunydd ffeithiol neu chwaraeon ag apêl eang i BBC One Wales ac iPlayer.

Sut mae’n gweithio  

Mae dau gam i Gronfa Arloesi Cynnwys y BBC:

Cam Un– ymchwil a datblygu – dan arweiniad Media Cymru yn 2022/23

Cam Dau– comisiynu – dan arweiniad BBC Cymru Wales o haf 2023.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyflawni tri i chwe mis o ymchwil a datblygu i ddatblygu syniad newydd a chyflwyno dec cyflwyno a dilyniannau sampl. Bydd cwmnïau’n cael eu paru ag arbenigwyr ym maes arloesedd a dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i gynorthwyo trwy gydol y broses ymchwil a datblygu.

Nodwch fod ceisiadau bellach wedi cau a bod yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi’u hysbysu. Mae ymchwil a datblygu yn dechrau ym mis Ionawr 2023 gyda’r broses gomisiynu yn digwydd yn haf 2023.

Cronfa Arloesi Cynnwys

Newyddion: Gwaith yn dechrau ar brosiectau Cronfa Arloesi Cynnwys BBC Cymru Wales a Media Cymru