int(313)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Content Innovation Fund

Galluogi cwmnïau cynhyrchu yng Nghymru i ymchwilio a datblygu cynnwys sy’n cael ei yrru gan arloesedd ar gyfer comisiwn i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.

Beth yw Cronfa Arloesi Cynnwys y BBC?  

Mae’r gronfa newydd hon yn cynnig amser ac adnoddau penodol i gwmnïau annibynnol archwilio ffyrdd arloesol o gynhyrchu cynnwys – boed hynny’n fformatau, dulliau creu neu ddulliau cyflwyno newydd. Bydd hyd at bump cwmni o Gymru yn cael eu dewis i dderbyn hyd at £50,000 yr un i ddatblygu syniad uchelgeisiol gydag arloesi yn ganolog iddo. Rhaid i’r syniad fod ar gyfer deunydd ffeithiol neu chwaraeon ag apêl eang i BBC One Wales ac iPlayer.

Sut mae’n gweithio  

Mae dau gam i Gronfa Arloesi Cynnwys y BBC:

Cam Un – ymchwil a datblygu – dan arweiniad Media Cymru yn 2022/23

Cam Dau – comisiynu – dan arweiniad BBC Cymru Wales o haf 2023.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyflawni tri i chwe mis o ymchwil a datblygu i ddatblygu syniad newydd a chyflwyno dec cyflwyno a dilyniannau sampl. Bydd cwmnïau’n cael eu paru ag arbenigwyr ym maes arloesedd a dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i gynorthwyo trwy gydol y broses ymchwil a datblygu.

Nodwch fod ceisiadau bellach wedi cau a bod yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi’u hysbysu. Mae ymchwil a datblygu yn dechrau ym mis Ionawr 2023 gyda’r broses gomisiynu yn digwydd yn haf 2023.

Newyddion - 27.03.2023

Lab Adrodd Stori Realiti Estynedig (AR): StoryFutures x Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad: 28.03.2023

Media Cymru x PDC: Cynhadledd Gwella’r Gweithle

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Mawrth

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad: 28.02.2023

Cyfarfod Arloeswyr Creadigol – Chwefror

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 08.03.2023

Gwaith yn dechrau ar brosiectau Cronfa Arloesi Cynnwys BBC Cymru Wales a Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Menywod mewn Technoleg Ymgolli

Rhagor o wybodaeth
Dyddiad y digwyddiad:

Cynhadledd Unleash 2023

Rhagor o wybodaeth
Blog

Ffocws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Newyddion - 24.01.2023

Lansio Cronfa Sbarduno Media Cymru

Rhagor o wybodaeth
Blog

Hyrwyddo ymddygiad cynaliadwy yn niwydiant y cyfryngau yn rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru.

Rhagor o wybodaeth