string(37) "/cym/projects/her-ffilm-ryngweithiol/" Skip to main content

Her Ffilm Ryngweithiol 

Gosod Cymru ar fap y byd fel canolbwynt ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol.

Beth yw'r Her Ffilm Ryngweithiol?  

Gweledigaeth Wales Interactive yw gosod Cymru yn gadarn ar y map yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol.

Bydd yr Her Ffilm Ryngweithiol yn datblygu ffrydiau chwarae gemau a refeniw newydd wrth archwilio ffiniau naratifau rhyngweithiol ac adeiladu partneriaethau strategol i gynnig cyfle i’r gymuned greadigol ehangach.