int(326)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Her Ffilm Ryngweithiol 

Gosod Cymru ar fap y byd fel canolbwynt ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol.

Beth yw'r Her Ffilm Ryngweithiol?  

Gweledigaeth Wales Interactive yw gosod Cymru yn gadarn ar y map yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol.

Bydd yr Her Ffilm Ryngweithiol yn datblygu ffrydiau chwarae gemau a refeniw newydd wrth archwilio ffiniau naratifau rhyngweithiol ac adeiladu partneriaethau strategol i gynnig cyfle i’r gymuned greadigol ehangach.