string(36) "/cym/amdanom-ni/our-vision/byd-eang/" Skip to main content

Byd-eang

Dod â’r gorau o Gymru i’r byd a datblygu cysylltiadau byd-eang newydd

Chwarae

gan agor y ffordd i greu cydweithrediadau newydd a chyfleoedd yn y farchnad i fusnesau yn niwydiant y cyfryngau yng Nghymru.

Rydyn ni wedi ein hymrwymo i rannu gwybodaeth a chodi’r proffil clwstwr y cyfryngau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Drwy gydweithio â chlystyrau creadigol llwyddiannus eraill o ledled y byd, rydyn ni’n meithrin cysylltiadau a chydberthnasau, gan agor y ffordd i greu cydweithrediadau newydd a chyfleoedd yn y farchnad i fusnesau yn niwydiant y cyfryngau yng Nghymru.

Rydyn ni wedi gwella ein presenoldeb, ac wedi cyflwyno’r gorau o Gymru yn Media City Bergen, MFG/Baden Wüttemberg, Screen Brussels, The Audiovisual Cluster of Catalonia, a chyda (ULA), NBC a Universal.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru ac Adran Fasnach Ryngwladol y DU, rydyn ni’n sicrhau dyfodol disglair i fusnesau yn niwydiant y cyfryngau yng Nghymru sydd am ehangu eu cyrhaeddiad a’u proffil rhyngwladol.

Byd-eang

Y diweddaraf:

Byd-eang

Dragon Post yn ennill yng Ngwobrau Rhyngwladol FOCAL 2023

Byd-eang

Partner Media Cymru, Object Matrix, wedi’i gaffael gan gwmni o UDA

Perifery stand at IBC 2023

Perifery yn cyflwyno prototeipiau Media Cloud Cymru gan Object Matrix i’r byd yn ystod IBC 2023

Photo of Alex Counsell, a bearded man in glasses, standing confidently in front of wall art of a giant eye.

Media Cymru yn lansio rhaglen Arloeswyr Preswyl gyda wythnos Realiti Estynedig (XR)

Gavin Johnson

Gavin Johnson

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.