string(63) "/cym/dragon-post-yn-ennill-yng-ngwobrau-rhyngwladol_focal_2023/"
int(825)
News

Cyhoeddwyd ar 26.06.2023

Dragon Post yn ennill yng Ngwobrau Rhyngwladol FOCAL 2023

Mae partner consortiwm Media Cymru, Dragon Post (Cymru) yn dathlu bod un o’u prosiectau adfer ffilmiau a gomisiynwyd gan y British Film Institute, The Draughtsman’s Contract (Peter Greenaway, 1982), wedi ennill y Prosiect neu Deitl Adfer a Chadwraeth Archif Gorau yng Ngwobrau Rhyngwladol FOCAL 2023.

Mae The Draughtsman’s Contract yn ffilm arwyddocaol iawn yn hanes sinema Prydain ac ar gyfer ei phrif ariannwr, y British Film Institute (BFI). Gweledigaeth y Cyfarwyddwr Peter Greenaway oedd defnyddio sinema yn gyfrwng wedi’i seilio’n fwy ar ddelwedd, gyda manylion cywrain, goleuo beiddgar a chyfansoddiadau planimetrig cytbwys. Roedd hyn yn llwyddiant ysgubol ac yn cyfiawnhau ffydd y BFI yn y potensial i ffilmiau o’r fath ddenu cynulleidfa brif ffrwd.

Yn dilyn ychydig dros 11 mis o waith adfer trylwyr gan Dragon Post, gan weithio ar y cyd â’r BFI a Peter Greenaway ei hun, roedd y prosiect gorffenedig yn barod. I ddathlu 40 mlynedd ers y ffilm wreiddiol, cafodd ei rhyddhau mewn 4K am y tro cyntaf yn nigwyddiad Venice Classics ym mis Medi 2022 yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis. Wedi hynny, cafodd ei rhyddhau yn sinemâu’r DU, ar Blu-ray ac ar y BFI Player o fis Tachwedd 2022.

Dywedodd Paul Wright, Rheolwr a Chyfarwyddwr Technegol Dragon Post, “I ni, mae’n fraint ac yn anrhydedd bod y BFI unwaith eto wedi dangos ei ffydd yn ansawdd ein gwaith adfer, gan ein hymddiried gydag un o’r ffilmiau Prydeinig mwyaf rhyfeddol ac eiconig,The Draughtsman’s Contract. Mae’r ffaith bod y gwaith hwnnw’n cael ei gydnabod gan sefydliad uchel ei barch FOCAL yn ein gwneud yn falch tu hwnt.”

Ynglŷn â Dragon Post

Mae Dragon Post yn gyfleuster adfer, ôl-gynhyrchu a darparu digidol arobryn ar flaen y gad yn y diwydiant, wedi’i leoli yn Seren Stiwdios Caerdydd.

Bydd prosiect Dragon Post Media Cymru, Cloud-Based Post Production, yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i lywio dulliau ôl-gynhyrchu newydd yn y cwmwl. I ddysgu rhagor a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect hwn, ewch i’w tudalen we Media Cymru.