string(31) "/cym/amdanom-ni/our-vision/teg/" Skip to main content

Teg.

Agor drysau er mwyn gwneud sector y cyfryngau yn fwy cynhwysol a hygyrch i bawb

Chwarae

Rydyn ni’n genedl lawn storïwyr, a chredwn ni y dylai stori bob unigolyn gael ei chlywed

Rydyn ni’n genedl lawn storïwyr, a chredwn ni y dylai stori bob unigolyn gael ei chlywed. Y mae hynny’n bosibl yn unig drwy gynnwys lleisiau a dangynrychiolir yn aml ar bob cam o’r broses gynhyrchu.

Ac yntau’n arwain ar yr esiampl a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Agenda Teg Media Cymru am greu newid diwylliannol yn niwydiant y cyfryngau a’i ddatblygu, a hynny er mwyn cefnogi Cymru sy’n iachach ac yn fwy cyfartal; un sy’n dathlu’r diwylliant bywiog sydd gennym ni yng Nghymru ac annog cymunedau cydlynus.

Drwy ariannu ymchwil a datblygu, rydyn ni’n datblygu cydweithrediadau ledled y sector sy’n herio’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru i greu dyfodol tecach, un sydd wir yn teimlo fel petai’r cyfryngau’n perthyn i bawb – i bob unigolyn.

Teg

Y diweddaraf:

Teg

Newyddion i Bawb: Adrodd Straeon Gwahanol ar gyfer Byd Gwell

The full cohort of trainees on the Moho specialist training, courtesy of Media Cymru, Biggerhouse Films CIC and Cloth Cat - 1

Hyfforddiant animeiddio Moho ac adrodd straeon am niwroamrywiaeth

Teg

Creu Lleoedd Cwiar i Ymgolli ynddynt: Beth sy’n digwydd nesaf ar gyfer lleoedd LHDTC+?

Teg

Prosiect: Exceptional Minds

Teg

Prosiect: Chwalu Rhwystrau Economaidd-gymdeithasol

Teg

Prosiect: Amrywiaeth ym maes Cynhyrchu Teledu yn Ne Cymru

Teg

Prosiect: DR.VR

Teg

Prosiect: Sgiliau a hyfforddiant

Sally Griffith

Sally Griffith

Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu

Dewch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd cyllido, y digwyddiadau a’r ymchwil gan Media Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.